Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc
 
Verze 05/2022

Verze 05/2022

Vážená uchazečko, vážený uchazeči,


v souvislosti se zkvalitňováním průběhu přijímacího řízení na FF UP Vám nabízíme tyto zkušební testy. Můžete si zde vyzkoušet a nacvičit jejich vyplňování. Rádi bychom Vás zároveň požádali o vyplnění níže uvedených údajů (věk, pohlaví, typ školy, prospěch…), abychom mohli testy v budoucnu lépe uzpůsobit cílové skupině. Všechny tyto údaje jsou zpracovávány anonymně a nejsou nijak spojovány s Vaší osobou, vyplňujte je prosím pravdivě.

Děkujeme a přejeme hodně zdaru!

Přípravný tým přijímacího řízení na FF UPZadejte prosím číslo.
Pole musí být vyplněno.
Zadejte prosím text.
Zadejte prosím text.
Pole musí být vyplněno.
Pole musí být vyplněno.
Pole musí být vyplněno.
Zadejte prosím text.